Stavby a konštrukcie

Stavby Medzi naše služby v tejto oblasti patria:

  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií - celozvárané alebo montované oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo.
  • Povrchová úprava oceľových konštrukcií - syntetické nátery, polyuretánové a epoxidové nátery, protipožiarne nátery oceľových konštrukcií, žiarové pozinkovanie ponorom.
  • Opláštenia budov - s využitím izolačných termopanelov s výplňou PUR alebo minerálna vata, fasádnych panelov, trapézových plechov, skladaných plášťov(v skladbe C kazety, tepelna izolácia, fasádny trapézový plech).
  • Kovovýroba, montáž potrubných rozvodov a ich nedeštruktívne a tlakové skúšanie.

Spoločnosť je certifikovaná podľa systému kvality pri zváraní podľa normy STN EN ISO 3834-2.

Kontakt

Kontaktujte nás
TECHNOMONT OK, s.r.o
Murgašova 2, Nitra 949 01,
Slovenská Republika
 
Konateľ: Marián Kákoš: 0905 751 730
 
E-mail: info@technomontok.sk

Referencie

Výroba provizórnych hradidiel 4x2 na priepusť pod kanálom v km 4,00 na VD Gabčíkovo Slov. vodohosp.podnik Povodie Dunaja
Opravy a rekonštrukcia dolných vrát VD Gabčíkovo STEEL OK Levice
Výroba zvarencov technologických zariadení TOV Brezová pod Bradlom
Montáž suchovodu požiarneho potrubia Strojovní vtokov- VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Predvýroba a montáž potrubia na Polypropylén III-Slovnaft Hutné montáže Ostrava
Prestrešenie sedimentačných nádrží, Nitra Vachut s.r.o., Nitra
Výroba provizórnych hradidiel 4x4 pre vtoky a výtoky na a VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Výroba pevných a plávajúcich bitiev pre VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Čistiareň odpadových vôd, Čab Vachut s.r.o., Nitra

Galéria